1

 

 


مصاحبه سعيد فرج پورى، حسين بهروزى نيا و پريسا  با كيانوش فريد، خبرنگار راديو فردا در وين (فارسى)

تاريخ: 20 فوريه 2005

مدت زمان گزينش شده:  4:56 دقيقه

پريسا درباره علت تغييراتى که  در نوع آواز خواندنش ايجاد کرده است می گوید: با گروهى که کار مى کنم، همه استادند و هنرمندان طراز اول کشورمان هستند و خلاقيت دارند و هر بار که يک کار تازه مى سازند نو است نسبت به کار قبلى... و من هم با ايده هاى جديد آنها شريك هستم اما در مورد سبك آواز خوانى خودم...

[ بشـــــــــنويد ]

 


مصاحبه پريسا با پيام، خبرنگار راديو فردا در برلين (فارسى)

تاريخ: 12 فوربه 2005
مدت زمان گزينش شده:  7:22 دقيقه

پريسا در مصاحبه با راديوفردا مي گويد پيام اصلى برنامه اخير روى عشق مى چرخد، عشقى که امثال حافظ و مولانا از آن صحبت مى کنند، عشقى حقيقى. خانم پريسا مى گويد زمانى از اين عشق صحبت مي شود که دنيا پر از جنگ و بسيارى مسائل منفى است، و انسان ها براى قدرت و مسائل مادى به جان همديگر افتاده اند...

[ بشـــــــــنويد ]

 

 پريسا و حميد متبسم
مصاحبه در راديو مولتى كولتى (آلمانى - فارسى)

تاريخ: 25 مارس 2004

مدت زمان گزينش شده: 12:06
دقيقه

قطـعات اســتفاده شده در اين مصـاحبه، به ترتيب ناگزير، شوربده، پرواز خيال، از آلـبوم شـوربده انتخــاب شده اند. 

[ بشـــــــــنويد ]

 

صفحه اول

زندگى نامه

رويدادها

بازتاب

مصاحبه ها

آلبوم عكس ها

موسيقى

ارتباط با ما

1