1

 

 

 

 

ديسكها:

                       

 

عنوان: بازآمدم
اجراى زنده، لندن

انتشار: 1995
اشعار: مولانا و شيخ بهايى
تهيه كننده: Sunset - France

 

دستگاه: ماهور

6:17

1. تصنيف بازآمدم (شعر: مولانا)

گوش كنيد (5:22) | دانلود كنيد

8:24

2. آواز با همراهى قانون

 

4:35

3. تصنيف تير غمت (شعر: شيخ بهايى)

گوش كنيد (كامل) | دانلود كنيد

4:22

4. آواز با همراهى سنتور

گوش كنيد (كامل) | دانلود كنيد

4:10

5. چهار مضراب

 

5:08

6. آواز با همراهى تار

 

4:35

7. تصنيف مكن يار (شعر: مولانا)

 

7:54

8. آواز با همراهى كمانچه

 

2:47

9. تكنوازى ‌سنتور

 

3:59

10. تصنيف زمن نگارم

گوش كنيد (كامل) | دانلود كنيد

1:58

11. رنگ شهر آشوب

 

صفحه اول

زندگى نامه

رويدادها

بازتاب

مصاحبه ها

آلبوم عكس ها

موسيقى

ارتباط با ما

1