1

 

 

 

 

ديسكها:

                       

 

عنوان: شرح عشق، نوا 
اجراى زنده، تور آمريكا

انتشار:
1999
اشعار: حافظ، مولانا، سعدى
تهيه كننده: شركت فرهنگى هنرى كرشمه
[ Kereshmeh ]
اين محصول را از [ اينجا ] بخريد (كرديت كارت لازم است).

 

دستگاه: نوا

1:34

1. درآمد نوا

 

6:55

2. پيش درآمد

 

11:30

3. ضربى و آواز

گوش كنيد (2:46) | دانلود كنيد

5:09

4. نيايش

گوش كنيد (1:52) | دانلود كنيد

6:34

5. نيشابورك

 

4:19

6. گوشه تخت تقديس، نهفت

 

1:10

7. عشاق، عراق

 

10:03

8. ضربى عراق و آواز

گوش كنيد (1:40) | دانلود كنيد

4:40

9. همخوانى در گوشه نستارى

 

4:59

10. تصنيف روح من

گوش كنيد (3:09) | دانلود كنيد

صفحه اول

زندگى نامه

رويدادها

بازتاب

مصاحبه ها

آلبوم عكس ها

موسيقى

ارتباط با ما

1