1

 

 

 

 

ديسكها:

                       

 

عنوان: شرح عشق
اجراى زنده، تور اروپا 

انتشار: 1998
اشعار: حافظ، مولانا، سعدى
تهيه كننده: شركت فرهنگى هنرى كرشمه
[ Kereshmeh ]

 

قسمت اول: اصفهان

7:14

1. درآمد، پيش درآمد

 

8:05

2. ضربى و آواز

گوش كنيد (4:31) | دانلود كنيد

4:21

3. مجنون

گوش كنيد (3:02) | دانلود كنيد

6:21

4. بيات راجع

گوش كنيد (2:51) | دانلود كنيد

1:57

5. فرود

 

2:20

6. شرح عشق،‌ همخو��نى

 

3:01

7. تصنيف چين زلف مشكين

 

قسمت دوم: نوا

7:14

8. درآمد

 

2:16

9. پيش در آمد

 

9:06

10.ضربى و آواز

 

9:07

11. عشاق، عراق

گوش كنيد (4:30) | دانلود كنيد

2:58

12. رهاوندى، همخوانى

گوش كنيد (3:36) | دانلود كنيد

3:01

13. تصنيف هزاران آرزو

 

صفحه اول

زندگى نامه

رويدادها

بازتاب

مصاحبه ها

آلبوم عكس ها

موسيقى

ارتباط با ما

1